سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/11/AA - خرید دو دستگاه پمپ افقی

مناقصه

1366388

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران