چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۴۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/13/AA- خرید 10 عدد جان پناه دریایی (LIFE RAFT)

مناقصه

1366389

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران