سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۳۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/12/JE - خرید 476 قلم قطعه یدکی موتور شناورهای دریایی نیگاتا

مناقصه

1366689

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران