سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۴۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 93/14/MM - خرید سه قلم SPLIT SLEEVE STANDARD REPAIR CLAMP

مناقصه

1366691

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران