سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۱۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/21/JA - خرید دو دستگاه شیر دروازه ای 36 اینج

مناقصه

1365877

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران