سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۳۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/17/AA- خرید دو فروند PATROL BOAT

مناقصه

1364203

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران