جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/18/AA- خرید یک فروند قایق رفع آلودگی نفتی

مناقصه

1364204

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران