سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۲۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/16/AA- خرید یک فروند آمبولانس دریایی

مناقصه

1364202

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران