شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۴:۴۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/15/AA- خرید یک فروند قایق مسافربری

مناقصه

1364201

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران