جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۳۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 93/07/MM - خرید یک مخزن شناور هوزهای زیرآبی گوی شناور BUOYANCY TANK

مناقصه

1362699

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران