سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 93/04/MM - خرید سه قلم گریتینگ از نوع RST 37-2

مناقصه

1361673

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران