سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۳:۴۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خرید 19 فقره درخواست قطعات یدکی سیستم (Z-PELLER) شناورهای دریایی- مناقصه شماره 93/08/JE

مناقصه

1357213

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران