جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۵۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ساخت دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار - فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه 93/02/AA

مناقصه

1357734

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران