سه شنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۱ ۰۴:۱۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- خرید هوزهای لاستیکی (SEAFLEX MARINE HOSE ) مناقصه شماره 93/06/AA

مناقصه

1357735

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران