شنبه ۱۸ آذر ۱۴۰۲ ۰۴:۵۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 92/53/AA - خرید قطعات یدکی موتور NIIGATA

مناقصه

1349678

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران