جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۷:۰۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه شماره 18/91/AA - خرید قطعات توربین GE

مناقصه

1283593

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران