جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۴۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه شماره 92/49/AA- خرید قطعات یدکی موتورهای FUJI

مناقصه

1348633

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران