جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/45/MM - خرید یونیت پمپ و متعلقات مربوطه جهت تخلیه نفت خام و فرآورده

مناقصه

1347473

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران