جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ ۱۳:۲۸
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران- مناقصه شماره 92/44/DD - خرید 154 دستگاه انواع کولر گازی (پنجره ای - ایستاده- دیواری)

مناقصه

1345434

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران