چهارشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۰:۰۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/39/AA- خرید قطعات سیستم نمونه گیر خودکار ساخت شرکت JISKOOT

مناقصه

1344593

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران