سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 36/92/PO1 - خرید پره ردیف دوم توربین گازی جنرال الکتریک

مناقصه

1341971

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران