سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/35/PO1 - خرید 16 قلم کابل برق

مناقصه

1340411

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران