چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه شماره 91/65/FD - خرید 2 دستگاه بازرسی بدنی الکترونیکی (GATE WAY) فرودگاه خارگ

مناقصه

1329246

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران