سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۵۴
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تجدید مناقصه شماره 33/92/DD - خرید کولر اسپلیت دیواری

مناقصه

1338830

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران