چهارشنبه ۱۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه محدود شماره 32/92/JA- خرید سه قلم پیچ و مهره

مناقصه

1338785

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران