سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/29/MP - خرید یک مجموعه UPS

مناقصه

1338833

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران