سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۲۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه محدود شماره 92/27/AA - خرید 30 شاخه FLEXIBLE HOSE 12 INCH

مناقصه

125368

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران