سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۳۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه محدود شماره 92/26/AA - خرید قطعات توربین RUSTON

مناقصه

145263

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران