سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۴۱
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/23/AA - خرید تیوبهای کاندنسور

مناقصه

1330661

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران