سه شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۳۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

NEW CONTOROL PANEL (YOKOGAWA CENTU CS 3000) به همراه قطعات یدکی و نرم افزار TMS - مناقصه محدود شماره 92/20/PO1

مناقصه

12535

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران