چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۲۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه محدود شماره 92/19/JE - خرید ده قلم تجهیزات برقی مخازن نفت

مناقصه

1328248

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران