یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه شماره 92/18/FD - خرید سه دستگاه سرور

مناقصه

1328021

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران