یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۳۵
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

مناقصه محدود شماره 92/17/JA - قلم 35 قلم پیچ و مهره و یوبولت

مناقصه

136258

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران