چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۱۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور جهت مطالعات مهندسی مقدماتی و تفضیلی و تهیه اسناد انتخاب پیمانکار جهت پروژه احداث ترمینال فرودگاه خارگ بصورت دو مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه م ع پ /043/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پایه یک در گروه راه و ترابری تخصص فرودگاه ها