چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/019

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پروانه معتبر بازرسی از موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران