چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۵۲
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای شماره 35 در جزیره خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/021

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 نفت و گاز