شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انجام خدمات بازرسی فنی و خوردگی فلزات شخص ثالث پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 019/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پروانه بازرسی از موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران