شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۰۷
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعویض خط 20 اینچ آب آتش نشانی حد فاصل مخزن 31و 36

مناقصه

م پ خ/027/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات