شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ساخت و نصب قالب بتنی پیش ساخته (تتراپاد)موج شکن آذرپاد

مناقصه

م پ خ/025/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته ابنیه