یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

تعمیرات مکانیکال و بلاستینگ و رنگ آمیزی گوی های شناور شماره 1-7 و رنگ آمیزی قسمت زیر آبی گوی شناور شماره 3

مناقصه

م پ خ/024/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات