یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۹:۳۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

ساخت درب چهار لنگه و سایبان خودرو منازل ا ف 32(فاز سوم)

مناقصه

م پ خ/023/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته ابنیه