شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۶:۰۹
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

اجرای فاز تکمیلی مهمانسرای یاس 2 شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارک بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/012

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 ساختمان(ابنیه)