یکشنبه ۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۵۰
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مهندسی و طراحی مقدماتی و تفصیلی توسعه استگاه آتش نشانی جزیره خارک بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/016

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 3 گروه معماری تخصص ساختمان های آموزشی،بهداشتی و درمانی،ورزشی،مسکونی،اداری،تجاری،صنعتی،نظامی و معماری داخلی