یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۵۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

خدمات مشاور مطالعات مهندسی و مقدماتی و تفصیلی و تهیه اسناد انتخاب پیمانکار جهت پروژه احداث ترمینال فرودگاه خارک بصورت دو مرحله ای

مناقصه

تجدید مناقصه شماره م.ع.پ 043/92

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

1 در گروه راه و ترابری،تخصص فرودگاه ها