شنبه ۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۵:۵۶
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

بلاستینگ و رنگ آمیزی پایه های چراغ های روشنایی واقع در محوطه مخازن جدید خارگ

مناقصه

م پ خ/012/93

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

رتبه 5 در رشته ابنیه و یا رتبه 5 در رشته تاسیسات و تجهیزات