چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۲۰:۲۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

پروژه تعمیرات اساسی اسکله کالا بصورت یک مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 93/010

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

5 تاسیسات و تجهیزات