سه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۹:۱۳
IOTC

جزییات مناقصه و مزایده

انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات مهندسی مقدماتی و تفصیلی و تهیه اسناد انتخاب پیمانکار PCپروژه احداث ترمینال فرودگاه خارک بصورت دو مرحله ای

مناقصه

مناقصه شماره م.ع.پ 043/91

شرکت پایانه های نفتی ایران

شرکت پایانه های نفتی ایران

پایه 1 شرکتهای مهندسین مشاور دارای تخصص ابنیه و تاسیسات و دارای گرایش فرودگاهی