دوشنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۳ ۱۷:۵۸
IOTC
با هدف بروز رسانی سقف پیمان های شرکت؛

نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران برگزار شد

نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران برگزار شد

نشست مشترک و تخصصی کارگروه کمیته ساماندهی پیمان های مستمر (غیر پروژه ای) به میزبانی پایانه نفتی خارگ برگزار گردید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت پایانه های نفتی ایران، احمدزارع با اشاره به اهمیت و نقش نیروی انسانی در پیشبرد اهداف عالیه صنعت نفت، این مهم را سرمایه و ثروت سازمان خواند وگفت: نیروی انسانی در راه رسیدن به اهداف سازمان، مهم ترین سرمایه محسوب می شود و صنعت نفت نیز برای انجام ماموریت های محوله، با اتکا بر همین عامل توانسته در اقتصاد کشور پیشرو باشد.

 

مدیر منایع انسانی شرکت پایانه های نفتی ایران اظهار داشت: جلسه کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای با هدف بروز رسانی سقف پیمان های شرکت با حضور اعضا کارگروه شرکت ملی نفت ایران (نمایندگان مدیریت های توسعه منابع انسانی، مالی، مهندسی ساختار و امورحقوقی) و مدیران منابع انسانی، پشتیبانی، عملیات عمومی، روسای حراست و ایمنی و بهداشت و نمایندگان مدیریت های عملیات و تدارکات و امورکالا در منطقه خارگ برگزار گردید.

احمد زارع افزود: بر اساس نتایج جلسه، سقف پیمان‌ها در کمیته ساماندهی شرکت ملی نفت مصوب خواهد شد و پس از آن امکان ثبت نیروهای جایگزین و جامانده در سامانه ساپنا فراهم می گردد.


نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 29
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 28
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 27
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 26
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 25
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 24
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 23
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 22
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 21
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 20
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 19
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 18
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 17
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 15
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 14
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 13
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 12
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 10
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 9
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 8
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 7
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 6
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 5
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 4
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 3
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 2
نشست کار گروه کمیته ساماندهی پیمان‌های مستمر غیر پروژه‌ای پایانه های نفتی ایران 1

(چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۳) ۱۱:۲۸
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید