چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۸:۱۵
IOTC
/ درباره ما / مدیریت ها / مدیریت تدارکات و امورکالا

 ایرج فریادرس 

 متولد                 1353

محل تولد : خوزستان 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت بازرگانی

سوابق شغلی : رییس امور بیمه و بانک / رییس خرید و خدمات کالا / رییس خرید خارجی / مدیر تدارکات و امور کالا 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱