پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ ۱۰:۰۳
IOTC

حمیدرضا شاهدوست

 

حمیدرضا شاهدوست 

 متولد:                 1344

محل تولد :  مراغه 

سوابق تحصیلی : فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

سوابق شغلی : رییس ایمنی ، بهداشت  و محیط زیست / رییس پایانه نفتی شمال / رییس خدمات دریایی / مدیر عملیات 

تلفن اداره:             ۷۱۰۹۵۰۰۰- ۰۲۱